^

Ondřej Novák

„Není nic vznešeného na tom
být lepší než jiní lidé.
Vznešenost je v tom být lepší,
než jsi byl sám včera.“

Instrutor Girafa

(corda: Roxa)

email: olomouc.vemcamara@gmail.com
tel.: +420 605 339 576

S capoeirou začal v roce 2002 v Novém Jičíně a s klubem se v lednu roku 2003 začlenil do asociace ABADÁ. Od října roku 2008 odchází z NJ studovat na VŠ do Olomouce, kde nejprve pomáhá jako asistent, později v březnu roku 2009 dostává na starost celý klub. Na podzim roku 2009 se rozhodl následovat prof. Pacocu společně s celou ČESKOU ASOCIACÍ CAPOEIRY do nově vzniklé asociace VEM CAMARÁ. V prosinci téhož roku zakládá občanské sdružení pod názvem VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC O.S. (nyní spolek s názvem Vem Camará Capoeira - Olomouc z.s.) a stává se hlavním trenérem a zároveň předsedou klubu.

V květnu roku 2010 získává modrý pásek, který představuje první mistrovský stupeň.
O 2 roky později v květnu roku 2012 získává modro-zelený pásek.
V červnu roku 2014 získává třetí mistrovský stupeň – zelený pásek.
V červnu roku 2015 získává 4. mistrovský stupeň: zeleno-fialový pásek.
V červenci roku 2017 získává již 5. mistrovský stupeň: fialový pásek a stává se INSTRUTOREM asociace Vem Camará Capoeira.

Ondřej Novák je jedním z průkopníků capoeiry v České republice. Zasloužil se o rozvoj sportovních akcí, seminářů, pravidelných tréninků a táborů pro děti a mládež.

Kromě práce funkcionářské a trenérské se stále aktivně účastní důležitých projektů a soutěží po celém světě jako např.:

  • 2008 - účastník Mistrovství Evropy v Bruselu (Belgie) (postup do nejlepší 16-ky v kategorii oranžový-oranžovo/modrý pásek)
  • 2009 – 3. místo na 1. otevřeném MČR asociace Vem Camará Capoeira (kategorie žluto/oranžový-oranžovo/modrý pásek)
  • 2012 – účast na 4. otevřeném mistrovství světa A.C.A.P.O.E.I.R.A (Itauná - Brazílie)
  • 2013 - 2. místo na 3. otevřeném ME asociace Vem Camará Capoeira (kategorie modrý-zeleno/fialový pásek)
  • 2014 - 3. místo na 8. otevřeném MČR asociace Vem Camará Capoeira (kategorie modrý-zeleno/fialový pásek)
  • 2014 – 2x 4. místo na Katalánském poháru asociace Gingado capoeira (kategorie graduados a instruktoři + absolutní kategorie)
  • 2015 - 2. místo na 9. otevřeném MČR asociace Vem Camará Capoeira (kategorie modrý-zeleno/fialový pásek)
  • 2016 - 2. místo na 10. MČR asociace Vem Camará Capoeira (kategorie modrý-zeleno/fialový pásek)
  • 2017 - cena primátora statutárního města Olomouce za "Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2017"

Zpět

Děkujeme za finanční podporu klubu