^

Michal Barnet

„Děti jsou neskutečně důležité.
Ony jsou budoucnost světa.“

Graduado Resmungao

(corda: Azul)

email: olomouc.vemcamara@gmail.com
mobil: +420 608 463 226

Začal jsem s Capoeirou v roce 2013 v Olomouci pod vedením trenéra Ondřeje Nováka (Instrutor Girafa). Pravidelně se účastním seminářů, školení a dalších akcí. V průběhu jsem začal pomáhat s marketingem olomouckého klubu a zajišťováním akcí. Dále jsem začal pomáhat s tréninky a v roce 2017 už i trénovat děti v Olomouci a nově od září 2018 i trénovat v Novém Jičíně.

V roce 2018 jsem úspěšně ukončil kurz Instruktora bojového umění za podpory Olomouckého kraje.

Společně s dalšími trenéry navštěvujeme školení jako např. první pomoc, psychologie dětí, fyzioterapie – zdravý pohyb a další.

V roce 2020 jsem úspěšně ukončil kurz Zdravotníka zotavovacích akcí u Českého červeného kříže, se kterým již nějakou dobu spolupracujeme a zajišťuje nám i zdravotní dohled na akcích.

V červnu roku 2022 získávám v Klagenfurtu 1. mistrovský stupeň: modrý pásek a stávám se tak GRADUADEM asociace Vem Camará Capoeira.


Zpět

Děkujeme za finanční podporu klubu